Utmelding

Får å kunne melde deg ut av Parat trenger vi å vite hvem du er. Vennligst send oss ditt mobilnummer. Det er viktig at dette er nummeret du er registrert med hos oss.

Mobilnummer 
Retningslinjer for personopplysninger
Telefon 482 10 100 · Lakkegata 23, Oslo · medlem@parat.com